Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (02.11.2023)

YASAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASALAR
7464 Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7465 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Mutabakatında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Notlarla Onaylanmasına Dair Kanun
7466 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelirden Toplanan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ve Katma Protokol ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notların Onaylanması Hakkında Kanun
7467 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arasındaki Gelirlere İlişkin Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleyici Tedbirin Onaylanmasının Uygunluğuna Dair Kanun ile Vergi Kaçakçılığından ve Vergiden Kaçınmadan Muafiyet Anlaşması
7468 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelirden Toplanan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ile Vergi Kaçakçılığı ve Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Ek Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun
7469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığını Önlemeye İlişkin Anlaşmanın Notalı Onaylanması Hakkında Kanun
YÖNETİM VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
–– Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Muhtırası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Numarası: 7744)
–– Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekreteryası Mali Esaslarına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Numarası: 7745)
–– Birlik Programı olan Dijital Avrupa Programına (2021-2027) Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ankara’da imzalanan Ekli Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına İlişkin Karar Türkiye Cumhuriyeti adına 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır (Karar). Sayı: 7746)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında Hibelere İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesine İlişkin Karar (Karar Numarası: 7747)
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI
–– Aydın İlinde Kurulacak Dampınar RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acil Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7748) )
–– Kayseri İlinde Kurulacak Ovacık RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tapuda Hazine Adına Kayıt Edilmek Üzere Hızla Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7749) )
–– Çanakkale İlinde Kurulacak Ovacık RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Tapu Siciline Hazine Adına Kayıt Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7750)
–– Kestanederesi Rüzgar Enerji Santrali Üretimi Amacıyla İzmir ve Manisa İllerindeki Bazı Taşınmazların Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Derhal Kamulaştırılarak Tapuda Hazine Adına Kayıt Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7751)
–– Kumarlı HES Üretim Tesisi İnşaatı Amacıyla Kahramanmaraş İlindeki Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tapuda Hazine Adına Kayıt Edilmek Üzere Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7752) )
–– 154 kV G4-Viranşehir 8 GES TM-Viranşehir TM Enerji Nakil Sınır Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar Numarası: 7753)
–– 154 kV Nevşehir-Derinkuyu Enerji Nakil Hattı Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Hızla Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar Numarası: 7754)
–– Boru Hatları Hudutları Genel Müdürlüğü ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi Tarafından Güzergahları Ekli Liste ve Haritalarda Gösterilen Bazı Taşınmazların Doğal Gaz Boru Hattı Üretimi Amaçlı Derhal Kamulaştırılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7755)
–– Ekte Bilgileri ve Güzergahları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hattı Deplasman ve Temas Hattı Projelerinin Üretimi Amaçlı Bazı Gayrimenkullerin Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Boru Hatlarıyla Hızla Kamulaştırılmasına İlişkin Karar Liste ve Harita (Karar Numarası: 7756)
–– Silvan Barajı Aktarma Yolları Projesi kapsamında Kulp-Lice’nin ilgili kısımlarında zemine girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatlar ivedi olarak tamamlanmıştır. (Sarım Çayı Köprü Varyantı) İl Yolu, Kulp-Muş İl Yolu ve Kulp-Hamzalı İl Yolu. Kamulaştırma Kararı (Karar Numarası: 7757)
–– Artvin İli Merkez İlçe Çayağzı İlçesindeki Bazı Bölgelerin Riskli Alan Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7758)
–– Ek I Nolu Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulmasına, Ek 1 Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılmasına İlişkin Karar
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerinin Niteliği, Kurulu oldukları Şehir ve Ülke Hakkında 13/4/1999 tarih ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Görev Alanları, Akredite Oldukları Ülkeler ve Bağlı Bulundukları Misyonlar (Karar Numarası: 7760)
–– İstanbul İli Arnavutköy İlçesi İçerisinde Bulunan ve Sınırları Ekteki Haritada Gösterilen Alanın Kuzey Marmara Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Numarası: 7761)
–– İstanbul İli Arnavutköy İlçesinde Bulunan ve Sınırları Ekteki Haritada Gösterilen Alanın ASKOOP Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar No: 7762)
CUMHURBAŞKANI İÇİN İŞLEMLER
–– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’a İlişkin Cumhurbaşkanlığı Muhtırası
RANDEVU KARARI
–– Cumhurbaşkanlığından Atama Kararı (Karar: 2023/474)
DÜZENLEMELER
–– Türk Beslenme Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Besinleri ile Vücut Tartımı Kontrolünde Diyet Yerine Geçen Besinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– Tütün Mamulleri, Kolları, Sigara Kağıtları ve Alkollü İçkilerde İz Takip Sistemi Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)
–– Türk Beslenme Kodeksi Vücut Tartımı Kontrolünde Kullanılan Besin İkamelerine İlişkin Beyannamede Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) (No: 2023/27)
–– Türk Beslenme Kodeksi Bebek Mamaları ve Devam Mamaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/14) (No: 2023/28)
–– Temel Hükümler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/15) (Sayı: 2023/30)
YASAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 tarih ve E:2022/138, K:2023/134 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 tarih ve E:2023/92, K:2023/156 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 tarih ve E:2023/73, K:2023/166 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 tarih ve E:2023/103, K:2023/167 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/8563 Başvuru Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 tarih ve 2018/9222 Başvuru Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 tarih ve 2019/19624 Başvuru Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2019/34119 Başvuru Sayılı Kararı
YÜKSEK MAHKEME KARARI
–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı
REKLAM BÖLÜMÜ
a – İhale, Azaltım ve İhale İlanları
b – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler